Reference

Ukázky naší práce

PK Hořín

úprava ohlaví PK

PPO Hl. m. Praha

vzpěrná vrata uzávěru Rokytky (34,5 tun) , provizorní hrazení čerpací stanice (15 tun), provizorní hrazení vzpěrných vrat (17 tun)

VD Miřejovice

Výroba a montáž dolních vrat PK. Součástí byly také stavební úpravy, a to uložení vrat a prahu. Součástí výroby dolních vrat PK byla povrchová ochrana vrat.

VPK České Kopisty

vzpěrná vrata DO (66 tun), vrata HO (38 tun), provizorní hrazení DO (30 tun), HO (29 tun), uzávěry obtoků, pomocné hrazení obtoků, dynamická ochrana
 

NAŠE REFERENČNÍ LISTINA

 • PK Hořín – úprava ohlaví PK
 • VD Štvanice – oprava dolních vrat MPK
 • Oprava 4 ks typových hydraulických válců JS 500
 • VD Vrané – oprava konstrukce a pohonu horních vrat VPK
 • VD Vrané nad Vltavou – modernizace systému hrazení PK
 • VD Klecany – oprava technologie středního jezového pole
 • VD Smíchov – výměna dolních stavítek
 • VD Štvanice – oprava dolních vrat VPK, Oprava středních vrat MPK
 • PK Modřany – oprava horních vrat PK
 • MVE Brandýs n/L – provizorní hrazení vtoku a savky
 • MVE Cheb – stavidlo náhonu
 • VD Nechranice bezpečnostní přeliv – oprava segmentu středního jezového pole
 • VD Fláje – generální oprava levého kuželového uzávěru DN 1200
 • VD Štvanice – oprava středních vrat VPK a hydraulického potrubí jezu pod VPK
 • PK Podbaba – opatření pro převádění povodňových průtoků přes MPK a VPK
 • VD Vraňany – oprava technologie levého jezového pole
 • MVE Atsi Gruzie – provizorní hrazení savky
 • VD Kořensko – oprava hydraulického systému
 • VD Želivka – modernizace zvedacích mechanismů a oprava rychlouzávěru SV
 • VD Skalka – oprava Gallova řetězu a segmentu uzávěru
 • MVE Štětí – dodávka a montáž části strojní technologie PS 01
 • VD Dolany – oprava technologie pravého jezového pole
 • VD Horka  – oprava pravé a levé SV
 • PPO Mělník – Uzávěr vjezdu do přístavu, Uzávěr ústí Pšovky
 • VD Lovosice – oprava dolních uzávěrů obtoků MPK
 • EMĚ Mělník – rekonstrukce stavidlových vrat na výtoku z EMĚ
 •  VD Štvanice – oprava technologie pravého jezového pole
 • MVE Miřejovice – dodávka a montáž zámečnických výrobků
 • VD Chřibská – oprava šoupat spodních výpustí (SV)
 • VD Troja – oprava hydraulického ovládání jezu
 • VD Klášterec – oprava hydroválců klapky č.3
 • VD Kořensko – celková oprava hydromotorů klapek
 • PK Smíchov – uzávěr napájecího kanálu Čertovky
 • VD Troja – oprava středního jezového pole
 • VD Klášterec n/O – oprava protiledových trámců, obnova nátěrů
 • VD Smíchov – oprava vrat protipovodňové uzávěrky
 • MVE Miřejovice – rekonstrukce stavidlových uzávěrů TG 1, 2 a 5
 • EMĚ – zodolnění proti povodni
 • MVE Miřejovice – jalová propust
 • VD Dráteník – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod
 • VD Klecany – oprava levého jezového pole
 • Přístav Vaňov – zámečnické výrobky – vystrojení přístavních zdí
 • VD Klášterec n/O – oprava hydroválců klapky č.2

 

 • MVE Troja -provizorní hrazení vtoku a savky
 • VD Vraňany – střední jezové pole
 • VD Vrané – levé jezové pole
 • MVE Miřejovice – nosná konstrukce česlí a česlová pole
 • VD Roztoky – střední vzpěrná vrata
 • VD Štvanice – horní vzpěrná vrata
 • VD Chřibská – oprava rozstřikovacích uzávěrů
 • VD Klášterec n/O – oprava hydroválců klapky č.1
 • Nábřeží E.Beneše – Dalbové stání
 • Botel Klotilda – ocelový skelet
 • VD Dolany – oprava levého a středního jezového pole
 • VD Smíchov – ochranné hrazení
 • VD Podbaba – oprava PK
 • VD Hořín – horní vzpěrná vrata MPK
 • VD Smíchov – dolní vzpěrná vrata PK
 • VD Chřibská – oprava táhel hradidlových uzávěrů ve věžovém objektu
 • VD Nechranice – oprava aretace sektoru
 • VD Střekov – oprava armatury vzpěrných vrat DO a SO
 • VD Troja – oprava levého jezového pole
 • MVE Obříství – vodotěsné dveře
 • VD Dolany – oprava středního a levého kezového pole
 • VD Smíchov – výroba a montáž ochranného hrazení 
 • PPO Hl. m. Prahy – dodávka a oprava plovoucích hradidel
 • VD Troja – oprava pravého jezového pole
 • PPU kanálu Vraňany – Hořín – vzpěrná vrata 63,5 tuny, provizorní hrazení 36,8 tuny
 • Vorovka Miřejovice – rekonstrukce segmentu včetně hydraulického ovládání
 • MVE Mlýnská Cheb –  rekonstrukce uzávěru štěrkové propusti
 • MVE Podbaba – oprava převodovky a mazání
 • MVE Vraňany – dodávka obslužných konstrukcí MVE
 • jez Vraňany – oprava pravého jezového pole
 • PK Dolánky – rekonstrukce vzpěrných vrat SO
 • DUN Milíčov – VVOK česlí v rozbočné komoře včetně demontáže starých česlí
 • GO – generální oprava
 • VD – vodní dílo
 • PK – plavební komora
 • VPK – velká plavební komora
 • MPK – malá plavební komora
 • VE – vodní elektrárna
 • MVE – malá vodní elektrárna
 • HO – horní ohlaví
 • SO – střední ohlaví
 • DO – dolní ohlaví
 • PV Praha a.s. – Povodí Vltavy Praha a.s.
 • VÚV – Výzkumný ústav vodohospodářský Praha

ENVI Třeboň a.s. 

 • výroba tělesa sacího bagru
 • výroba tělesa středního plováku 
 • výroba 2 ks pomocných plováků a lodního tělesa sacího bagru
 • výroba přídavného pontonu k bagru včetně hydraulické ruky

Povodí Vltavy Praha a.s.

 • výroba veslové pramice délky 6 m (8 ks) 
 • oprava člunu František 
 • oprava náhonu vrtule pro loď Želva 
 • výroba ocelového pontonu o nosnosti 5t (4 ks) 

METAX Kladno s.r.o.

 • oprava plavidla MČR 165 
 • Vltavské štěrkopísky 

Beroun a.s.

 • výroba plovoucího pontonu 

Povodí Vltavy s.p.

 • oprava tlačného člunu František

Zakládání staveb a.s.

 • oprava tlačného člunu Jantar
 • Potápěčská stanice 

Chomutov v.o.s.

 • výroba ocelového pontonu o nosnosti 4,5t 

Botel Klotilda

 • výroba skeletu
 • VD Vrané GO – plovoucího svodidla VPK
 • VD Smíchov – GO 8 ks stavítek PK včetně hydraulických pohonů a stavebních úprav
 • VD Podbaba – GO dolních stavítek MPK
 • VD Štěchovice – oprava 2 ks jeřábů
 • VD Vrané – GO MPK
 • MVE Klecany – oprava náhonu generátoru a turbíny
 • VD Sedlice – oprava tabule rychlouzávěru
 • VD Štěchovice – oprava jeřábu hráze přehrady
 • VD Nýrsko – oprava plovoucí garáže
 • VD Hořín – oprava turbíny MVE
 • VD Trója – oprava pohonu vorové propusti
 • VD Podbaba – GO dolních stavítek MPK
 • Staroměstský jez – oprava vorovky
 • VD Hořín – GO MPK dolní vrata
 • VD Miřejovice – výroba 4 ks stavítek obtoků
 • VD Mánes – GO PK
 • VD Miřejovice – GO stavítek MPK
 • VD Podbaba – GO VPK
 • VD Lovosice – výroba hradidel pro MPK (Povodí Labe a.s.)
 • VD Kroměříž – výroba klapek jezových konstrukcí (Povodí Moravy a.s.)
 • Šítkovský jez – oprava vorovky
 • VD Mánes – oprava PK
 • VD Podbaba – GO VPK
 • VD Lovosice – výroba a montáž dynamické ochrany VPK
 • VÚV Podbaba – rekonstrukce tárovacího žlabu
 • VD Kamýk – oprava dopravníkových rolen
 • VD Roztoky – oprava hydromotoru dolního stavítka
 • VD Krhanice – oprava tabulí hrazení vtoku do VE
 • VD Dolánky – oprava horních stavítek PK
 • VD Štvanice – oprava vrat PK
 • VD Vraňany – oprava hydrauliky 4 jezové klapky
 • VD Miřejovice – oprava horních vrat PK
 • VD Klecany – oprava levého jezového pole
 • VD Hořín – oprava čerpacího agregátu stavítka horního ohlaví VPK
 • VD Smíchov – oprava uzávěru potoka Čertovky
 • VD Klecany – oprava turbíny a hřídele náhonu
 • VD Dolánky – oprava středních stavítek PK
 • VD Smíchov – oprava horních a dolních stavítek PK
 • VD Mánes – oprava horního stavítka PK, oprava vrat včetně povrchových ochran
 • Helmovský jez – oprava vorovky
 • VD Vraňany – oprava vrat uzávěrky plavebního kanálu
 • VD Roztoky – výroba a montáž řetězových kol k horním segmentovým stavítkům PK
 • VD Dolánky – oprava závěsů vrat, hydrauliky a vtokové mříže
 • VD Vrané – oprava středních a dolních vrat a stavítek VPK
 • VD Trója – zvýšení plavební hladiny ve zdrži, oprava klapky vorovky včetně stavebních úprav
 • VD Vrané – GO a povrchové ochrany 4 jezového pole
 • VD Želivka – oprava pravého roztřikovacího uzávěru
 • VD Miřejovice – oprava středních vzpěrných vrat PK
 • Jez Vraňany – oprava technologie a povrchová ochrana klapek
 • VD Slapy – oprava čerpacího agregátu hydraulického pohonu levého rychlouzávěru
 • VÚV Podbaba – oprava vstupního stavidla tárovacího žlabu
 • VE Hněvkovice – výroba a montáž deskových hradidel vtoku do elektrárny
 • VD Klecany – oprava turbíny I, II a IV MVE
 • VD Želivka – oprava tabulí vodárenských odběrů a tabulí základových výpustí
 • VD Vrané – oprava středních a dolních vrat a stavítek VPK
 • VD Miřejovice – oprava středních vzpěrných vrat
 • VD Kořensko – rekonstrukce MPK, výroba manipulačního přemostění a rampy
 • VD Vřesník – oprava česlí výpustí hráze
 • VD Doksany – výroba a montáž stavidel rybího přechodu 
 • MPK Štětí – vzpěrná vrata DO (29 tun), vrata HO (19 tun), segmentový uzávěr (4 tuny), pomocné hrazení obtoků, drážky náhradních vrat, drážky provizorního hrazení
 • VPK České Kopisty – vzpěrná vrata DO (66 tun), vrata HO (38 tun), provizorní hrazení DO (30 tun), HO (29 tun), uzávěry obtoků, pomocné hrazení obtoků, dynamická ochrana
 • Uherský Ostroh – stavidlo s klapkou
 • PPO Hl.m. Praha Libeňský přístav – vzpěrná vrata uzávěru Rokytky 34,5 tuny, provizorní hrazení čerpací stanice 15 tun, provizorní hrazení vzpěrných vrat 17 tun
 • jez Klecany – oprava pravého jezového pole
 • jez Terezín – oprava hydraulického ovládání
 • PK Smíchov – oprava hydraulického ovládání, vzpěrná vrata HO a SO

Rekonstrukce a opravy vodních děl, technických plavidel, bagrů a elevátorů, hydraulických pohonů, ale i kovoobrábění a stavby menšího rozsahu.

© 2021 Všechny práva vyhrazená – Montážní a výrobní sdružení spol. s.r.o.- Mělník

Close Menu