REFERENCE

Ukázky naší práce

PK Hořín

úprava ohlaví PK

PPO Hl. m. Praha

Vzpěrná vrata uzávěru Rokytky (34,5 tun) , provizorní hrazení čerpací stanice (15 tun), provizorní hrazení vzpěrných vrat (17 tun)

VD Miřejovice

Výroba a montáž dolních vrat PK. Součástí byly také stavební úpravy, a to uložení vrat a prahu. Součástí výroby dolních vrat PK byla povrchová ochrana vrat.

VPK České Kopisty

vzpěrná vrata DO (66 tun), vrata HO (38 tun), provizorní hrazení DO (30 tun), HO (29 tun), uzávěry obtoků, pomocné hrazení obtoků, dynamická ochrana

NAŠE REFERENČNÍ LISTINA

rok 2023
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
 • Oprava 4 ks typových hydraulických válců Js 500 včetně návaru pístnic, honování tubusů, úprava dílů

 • Výroba nádrží pro výdej nafty různých velikostí ... 4 ks

 • Oprava 2 ks hydraulických válců Js 200

 • Výroba 2 ks ocelových pracovních pramic

 • VPK Vrané – oprava technologie obtoků a šachet, oprava soustavy stavítek a protizávaží v šachtách

 • VD Troja – oprava technologie pravého jezového pole

 • VD Miřejovice – oprava hydraulického agregátu vorové propusti, oprava a povrchové ochrany 1.jezového válce

 • VD Smíchov a Mánes – oprava hydraulických agregátů pohonu vzpěrných vrat

 • Oprava 7 ks typových hydraulických válců Js 500 včetně návaru pístnic, honování tubusů, úprava dílů

 • Výroba nádrží pro výdej nafty různých velikostí .. 5 ks

 • VD Klecany – oprava technologie pravého jezového pole, včetně opravy oprava dna vývaru a kompletní povrchové ochrany jezových  klapek

 • VD Smíchov – oprava náhradního stavítka

 • VD Modřany – oprava a montáž stavítek středních vrat PK

 • MPK Vrané – oprava technologie obtoků a šachet

 • PK Roztoky – oprava horních a dolních vrat, oprava víceklapkového uzávěru

 • VD Hořín – úložiště provizorního hrazení

 • PK Podbaba – oprava hydraulických agregátů vzpěrných vrat dolního ohlaví VPK

 • PK Dolánky – oprava hydraulického agregátu levé dolní vrátně PK

 • MVE Liběchov – servisní úkony na čistícím stroji

 • PK Hořín – úprava ohlaví PK
 • VD Štvanice – oprava dolních vrat MPK
 • Oprava 4 ks typových hydraulických válců JS 500
 • VD Vrané nad Vltavou – modernizace systému hrazení PK
 • VD Klecany – oprava technologie středního jezového pole
 • VD Smíchov – výměna dolních stavítek
 • VD Štvanice – oprava dolních vrat VPK, Oprava středních vrat MPK
 • PK Modřany – oprava horních vrat PK
 • MVE Brandýs n/L – provizorní hrazení vtoku a savky
 • MVE Cheb – stavidlo náhonu
 • VD Nechranice bezpečnostní přeliv – oprava segmentu středního jezového pole
 • VD Fláje – generální oprava levého kuželového uzávěru DN 1200
 • VD Štvanice – oprava středních vrat VPK a hydraulického potrubí jezu pod VPK
 • PK Podbaba – opatření pro převádění povodňových průtoků přes MPK a VPK
 • VD Vraňany – oprava technologie levého jezového pole
 • MVE Atsi Gruzie – provizorní hrazení savky
 • VD Kořensko – oprava hydraulického systému
 • VD Želivka – modernizace zvedacích mechanismů a oprava rychlouzávěru SV
 • VD Skalka – oprava Gallova řetězu a segmentu uzávěru
 • MVE Štětí – dodávka a montáž části strojní technologie PS 01
 • VD Dolany – oprava technologie pravého jezového pole
 • VD Horka  – oprava pravé a levé SV
 • PPO Mělník – Uzávěr vjezdu do přístavu, Uzávěr ústí Pšovky
 • VD Lovosice – oprava dolních uzávěrů obtoků MPK
 • EMĚ Mělník – rekonstrukce stavidlových vrat na výtoku z EMĚ
 •  VD Štvanice – oprava technologie pravého jezového pole
 • MVE Miřejovice – dodávka a montáž zámečnických výrobků
 • VD Chřibská – oprava šoupat spodních výpustí (SV)
 • VD Troja – oprava hydraulického ovládání jezu
 • VD Klášterec – oprava hydroválců klapky č.3
 • VD Kořensko – celková oprava hydromotorů klapek
 • PK Smíchov – uzávěr napájecího kanálu Čertovky
 • VD Troja – oprava středního jezového pole
 • VD Klášterec n/O – oprava protiledových trámců, obnova nátěrů
 • VD Smíchov – oprava vrat protipovodňové uzávěrky
 • MVE Miřejovice – rekonstrukce stavidlových uzávěrů TG 1, 2 a 5
 • EMĚ – zodolnění proti povodni
 • MVE Miřejovice – jalová propust
 • VD Dráteník – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod
 • VD Klecany – oprava levého jezového pole
 • Přístav Vaňov – zámečnické výrobky – vystrojení přístavních zdí
 • VD Klášterec n/O – oprava hydroválců klapky č.2
Another Tab Contents
Another Tab Contents
Rekonstrukce a opravy vodních děl, technických plavidel, elevátorů, hydraulických pohonů, ale i kovoobrábění a stavby menšího rozsahu.
GDPR - Zpracování osobních údajů
© 2024 MVS Walter s.r.o. - Mělník. Všechna práva vyhrazena